Voyiatzis

Η ΣΧΕΣΗ ΜΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ


Η VoyiatzisGroup LP εφαρμόζει αυστηρές προδιαγραφές λειτουργίας σε όλα τα επίπεδα με στόχο τη συνέπεια στις απαιτήσεις του πελάτη, τη συνεχή υποστήριξή του και την άμεση ανταπόκριση στις συνεχώς αυξανόμενες απαιτήσεις της αγοράς. Μόνο τυχαίο δεν είναι ότι οι πελάτες αποτυπώνουν τη συνεχώς αυξανόμενη ικανοποίηση τους, μέσω ερωτηματολογίων που υλοποιούμε μια φορά τον χρόνο. Το χαρτοφυλάκιο μας αριθμεί 650 πελάτες (150 επιχειρήσεις και 500 ιδιώτες) και αποτελείται από μεσαίες ξενοδοχειακές μονάδες με κύκλο εργασιών 5.000.000€ ετησίως, μέχρι start-ups, επιστήμονες (τοπογράφους, μηχανικούς, αρχιτέκτονες) και επιχειρήσεις λιανεμπορίου. Ενδεικτικά για το 2019, ο συνολικός κύκλος εργασιών του χαρτοφυλακίου μας ξεπέρασε τα 38.000.000€. Στη συντριπτική πλειοψηφία το χαρτοφυλάκιο αποτελείται από νέους επιχειρηματίες γύρω στα 30, που τόλμησαν να επιχειρήσουν στα χρόνια της ύφεσης. Διακρινόμαστε από υψηλή πιστότητα πελατών, καθώς από το 2009 και έπειτα, το γραφείο μας αποκτά μονίμως νέους πελάτες, ενώ έχουν αποχωρήσει μόνο δύο.

Οι βασικές αρχές της πολιτικής μας είναι: η πλήρης ταύτιση με τις προσδοκίες και τις απαιτήσεις του πελάτη, όπως έχουν συμφωνηθεί μέσω των γραπτών ή προφορικών συμβάσεων, η συνεχής υποστήριξη και εξυπηρέτηση, η εποικοδομητική συνεργασία, η συνεχής εκπαίδευση του προσωπικού σε σχέση με τις τεχνολογικές εξελίξεις, η μέτρηση της ικανοποίησης του πελάτη, η σε βάθος διερεύνηση των αιτιών των παραπόνων και των μη συμμορφώσεων και η θέσπιση προληπτικών και διορθωτικών μέτρων.

Στόχος, η συνεχόμενη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών μέσω της εξελισσόμενης αποτελεσματικότητας του συστήματος διαχείρισης ποιότητας. Χρησιμοποιώντας υπερσύγχρονα τεχνολογικά μέσα, στα νέα γραφεία μας στο κέντρο της πόλης της Κω, στοχεύουμε στην ελαχιστοποίηση του ανθρώπινου λάθους. Τα παραστατικά των επιχειρήσεων είτε σκανάρονται, ψηφιοποιούνται και μετατρέπονται σε λογιστικές εγγραφές, είτε εισάγονται στα λογιστικά μας προγράμματα μέσω αρχείων απευθείας από το λογισμικό του πελάτη. Αυτό καθιστά το γραφείο πλήρως εναρμονισμένο με την εφαρμογή του MyData. Η φιλοσοφία του paperless γραφείου, εφαρμόζεται ευλαβικά από το 2014, οπότε όταν κάτι πρέπει να τυπωθεί, αυτό γίνεται αποκλειστικά σε ανακυκλωμένο χαρτί.

Το γραφείο μας είναι επίσης απόλυτα εναρμονισμένο με την ευρωπαϊκή οδηγία GDPR ήδη από το 2018 μέσω εξωτερικού DPO. Μέσω εξωτερικού εργολάβου υπεύθυνου ασφάλειας, διασφαλίζεται η κρυπτογράφηση και προστασία των δεδομένων των συνεργαζόμενων επιχειρήσεων και η μέγιστη ασφάλεια των συναλλαγών μέσω τεχνολογίας αιχμής (firewall, password vault, πρωτόκολλα ασφάλειας).

Στο ελληνικό καθεστώς όπου η φορολογική νομοθεσία αλλάζει με πρωτοφανείς ρυθμούς, η ανάγκη για έγκυρη και τεκμηριωμένη πληροφόρηση καθίσταται πιο αναγκαία από ποτέ. Για το λόγο αυτό, χρησιμοποιούμε σύγχρονες και καινοτόμες πρακτικές για την έγκαιρη ενημέρωση όλων των επαγγελματιών και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, μέσω έξυπνου λογισμικού τελευταίας τεχνολογίας. Οι πελάτες μας ενημερώνονται για την χρηματοοικονομική κατάσταση της επιχείρησης τους σε εβδομαδιαία βάση, με αυτοματοποιημένα μηνύματα, e-mail ή SMS.

Voyiatzis